Visa hänsyn med din båt

Att sitta i en liten eka och bli omkörd av en stor motorbåt kan både vara otäckt och farligt. Även när det gäller boende på öar och djurlivet kan en snabb motorbåt skada och skrämma.

Med en motorbåt från Ryds kan du ta dig snabbt och smidigt mellan punkt A och B i skärgården. Men ofta är det inte bara du som är ute på vattnet. Du måste alltså tänka på att ta hänsyn, oavsett hur snabb eller hur stor din båt är. Du kan riskera att skrämma djur som tagit skydd inne i vikarna och om du har en allt för hög hastighet finns det ingen chans att stanna eller väja undan om det plötsligt visar sig att en människa befinner sig i vattnet framför båten.

motorbåt med livbojarHur visar du hänsyn?

Bara genom en så enkel sak som att ta ner hastigheten kan du visa stor hänsyn. Ute på öppet hav är det ofta fritt fram för dig att leka med båten, men så fort du kommer i närheten av land gäller det att minska ner hastigheten. Du måste också se till att din båt inte för allt för mycket oljud. Respektera också de tomtgränser, naturreservat och liknande som finns i skärgården.

Regler för framförande av båtar

Om du bara har en mindre båt som klassas som fritidsbåt behöver du ingen skepparexamen för att få framföra den. Det finns flera regler för framförande av båtar hos Transportstyrelsen och dem är du skyldig att kunna samt att rätta dig efter. Du måste också se till att din båt är sjöduglig. Det betyder att du inte kan köra omkring med en båt som ser ut hur som helst. Det räcker inte med att båten flyter för att du ska få framföra den på vattnet utan den ska också vara säker, både för dig och för omgivningen. Av miljöskäl får båten till exempel inte läcka ut olja eller drivmedel under färden.