Tips om krisprepping

En kris kan drabba samhället när som helst och göra så att det inte kan fungera som vanligt. Det kan exempelvis gälla skogsbränder, översvämningar, it-attacker, terrorangrepp eller militära konflikter. Vid sådana situationer är det bra att vara förberedd, vilket kan göras genom krisprepping.

Krisprepping betyder ”att förbereda sig inför en kris” och det behöver inte vara dyrt eller särskilt svårt. Det finns ett stort utbud av produkter på Criseq som kan vara bra att ha i händelse av en krissituation. Vid en krissituation som kräver att människor evakueras finns det grundläggande saker som krävs för att överleva i vildmarken. Nedan följer några saker som kan vara viktiga att förbereda:

Vatten: Ungefär tre – fem liter behövs dagligen per person. Det viktigaste är att ha tillgång till kärl att samla vatten i. Vattenfilter som renar vatten är en rekommendation, alternativt att koka vatten. Överlevnadsexperten Harry säger till SVD att det går att koka vatten i allting som är vattentätt; en stövel, en plastpåse eller regnjacka.

Eld: För att kunna göra upp eld är tennstål och/eller tändstickor ett måste att införskaffa för att kunna koka vatten, laga mat och skapa en värmekälla.

Mat: Beroende på årstid så är tillgången på mat begränsad i vildmarken. Torrvaror som pasta, ris, linser, bönor eller pulversoppor men också konserver är rekommenderat att införskaffa.

Värme:Förbered kläder som inför en riktigt kall vinterdag, ha flera lager av kläder, då bildas luft mellan klädlagren och värmen bevaras. Ullkläder ger bra värme men kläderna behöver även vara vattentäta.

Kommunikation: Vid en krissituation får samhället all information via radio, exempelvis aktuellt läge i samhället eller vart vatten finns att hämta. Rekommendation är att införskaffa radio som går på batterier, solceller eller som kan vevas igång.

Myndigheterna informerar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, presenterar en studie där 9 av 10 medborgare i Sverige känner att de har ett eget ansvar i händelse av en kris. Så, genom uppmuntran till krisprepping kan privatpersoners beredskap öka så att fler känner sig väl förberedda, har rätt material och vet hur de ska agera i händelse av en krissituation.