Så säljer du som skogsägare skog

Att sälja skog är ibland behövligt av flera skäl. Det är enkelt att sälja virke med rätt köpare. Lägg tid och energi på att hitta en bra kontakt som du kan sälja din skog till.

Du som är skogsägare har möjlighet att sälja virke. Det finns flera olika sätt att sälja virke och oftast anges priserna i olika enheter. Det som skiljer försäljningsformerna åt är först och främst hur priset anges och betalas. Det beror även på hur och när skogen vägs in. Om du vill sälja din skog ska du kolla in https://www.vida.se/sv/vida-skog/salja-skog-virke/ som verkligen värdesätter bra skog. De kan hjälpa dig med allt vad som rör avverkning och löp av skog. De har ett löpande behov av att köpa timmer. Det finns även ett stor intresse från Vidas sida att kontraktera för avverkning, gallring och leveransvirke.

Skogsvårdslagen innefattar regler kring avverkning

När du ska sälja delar av din skog är fösta steget att ta kontakt med en virkesinköpare. Oftast säljer en skogsägare virke för att det finns ett behov av en skoglig åtgärd, om du som skogsägare har blivit drabbad av en storm som påverkat skogen du äger. En annan anledning kan helt enkelt vara att du vill avverka lite. Tänk på att skogsvårdslagen reglerar hur du får avverka din skog. Du måste bland annat anmäla att du tänker avverka.

Processen kring försäljning av virke

När du ska sälja delar av din skog kommer den du ska sälja till inventera skogen. Det ligger till grund för kontrakten som du sedan skriver med virkesinköparen. Under ett affärssamtal diskuterar du och köparen allt kring det eventuella köpet. Om ni kommer överens skrivs ett kontrakt. När allt det administrativa är färdigt är det dags för det praktiska nämligen avverkningen. Skogen avverkas efter givna förutsättningar. Det är köparen som ofta står för avverkningen av skogen.

Hållbart skogsbruk

Du som skogsägare har vissa saker som du måste förhålla dig till. Saker som berör dig som skogsägare regleras i skogsvårdslagen. Det finns bland annat ett miljömål som innebär att säkra upp biologisk mångfald men även genetisk variation. Skogen ska brukas på ett sätt att växt- och djurarter har bra förutsättningar att överleva. Hotade arter ska även skyddas. För ett hållbart skogsbruk handlar det mycket om att hitta en bra balans mellan att skogen både kan nyttjas och bevaras.