Goda framtidsutsikter inom natur- och viltvård

På den svenska arbetsmarknaden råder en missmatchning mellan tillgång och efterfrågan. Det är ofta svårt att hitta kompetent arbetskraft inom de sektorer där behovet är som störst. Det gäller bl.a. natur- och viltvårdsområdet.

Röjning skogsarbeteRegeringen har aviserat en satsning på gröna jobb, ett område på vilket man kommer att satsa sammanlagt 910 miljoner kronor under en treårsperiod. Fram till mitten av januari 2018 ska 26 myndigheter komma med förslag på vilka tjänster som kan bli aktuella. Enligt företrädare för branschen behövs det uppemot 3000 heltidstjänster, säger näringsminister Mikael Damberg till Svenska Dagbladet.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella är bl.a. att gallra skor, städa stränder eller sköta friluftsområden på olika sätt. Förhoppningen är också att en del av dessa jobb ska kunna gå till nyanlända, långtidsarbetslösa och andra som står långt från arbetsmarknaden. Jobben kommer att samordnas av Skogsstyrelsen, men än så länge inväntar myndigheten svar från de andra myndigheterna på vilka jobb det faktiskt kommer att bli fråga om.

Gröna jobb – en framtidsbransch

Det återstår att se vad som kommer att bli resultatet av satsningen på gröna jobb, och också vilka de gröna jobben kommer att visa sig vara. En sak som är säker redan idag är att arbetsmarknaden för flera yrken inom skogsbruk och viltvård ser ljus ut. På Vretagymnasiet, en av de stora naturbruksgymnasierna i Sverige, har 76 % av eleverna jobb när de tagit studenten. Rektorns kommentar finns att ta del av här.

En anledning till att det är lätt att få jobb är att många inte informeras om möjligheten att välja en naturbruksutbildning på gymnasiet. Dessa skolor finns nämligen inte i alla kommuner, och en del kommuner är ovilliga att släppa iväg sina gymnasister till en annan kommun, eftersom skolpengen då följer med.